Bestuur LOTUSkring Tilburg

Voorzitter Jan van Hoeckel voorzitter@lotuskringtilburg.nl
Secretaris Richard Hofstee secretaris@lotuskringtilburg.nl
Penningmeester Coby de Wit penningmeester@lotuskringtilburg.nl

Algemeen

Algemene vragen Richard Hofstee info@lotuskringtilburg.nl

Coördinatie LOTUS slachtoffers LOTUSkring Tilburg

Coördinator Tamara van Ierland coordinator@lotuskringtilburg.nl

Website

Verzorging en beheer Susanne Gijsberti Hodenpijl webmaster@lotuskringtilburg.nl