De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy Statement LOTUS Kring Tilburg

LOTUS Kring Tilburg verwerkt persoonsgegevens van leden in het kader van het lidmaatschap en van opdrachtgevers in het kader van de LOTUS slachtoffer inzet in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Bekijk de complete AVG  van LOTUSkring Tilburg.