Een ieder die gebruik denkt te gaan maken van een of meerdere LOTUSslachtoffers , doet er goed aan om onze bijzondere
algemene leveringsvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens over te gaan tot het plaatsen van een opdracht.

Kunt u bijgevoegde pdf-files niet openen ? kunt u gratis Adobe Reader ophalen op internet via http://get.adobe.com/nl/reader/.