Wat is LOTUS?

L

OTUS staat voor; Landelijke Opleiding tot Uitbeelding Slachtoffers en is in 1963 door het Oranje Kruis opgericht. Op 21 juli 1975 werd de LOTUS studiekring Tilburg Nr.40 opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de Landelijke Organisatie LOTUS opgericht met als doel: het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen, de eenheid in het optreden te bevorderen, de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen, medewerking te verlenen aan de opleiding voor de LOTUS aantekening en medewerking te verlenen aan EHBO cursussen, examens, oefeningen enz.

De LOTUSkring Tilburg staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldig EHBO of EHV diploma en ouder is dan 18 jaar. Het huidige aantal leden in de LOTUSkring is rond de 55 gediplomeerden.

LOTUSkring Tilburg blijft bij de tijd

Wij hebben twee artsen in de vereniging die zich inspannen om het niveau hoog te houden op medische gebied. Drie instructeurs LOTUS, om ons om/bij te scholen, en de nieuwtjes op LOTUS gebied bij te brengen. Vijf bestuursleden die de dagelijkse beslommeringen regelen. Een coördinator die de spel opdrachten van buitenaf regelt. En tot slot een hele schare aan vrijwilligers die, geheel belangeloos, de vereniging draaiend houden.

Neem contact op met LOTUSkring Tilburg

Dichter bij de praktijk

De opzet van LOTUSkring Tilburg is de Hulpverlener- zowel in opleiding als gediplomeerd, dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

  • Aan de hand van gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de Hulpverlener, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
  • Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de hulpverlener ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van een bepaald letsel zijn.
  • Door een juiste enscenering van de ongeval situatie kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen.
  • Hulpverlener(ers) worden door het omgaan met LOTUS slachtoffer(s) minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed, enz. zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.
  • Hulpverlener(ers) leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen worden gedaan als men de handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS slachtoffer(s) heeft kunnen beoefenen.

Een Hulpverlener die gewend is om te werken met LOTUS slachtoffer(s)  zal hierdoor veelal met minder moeite hulp verlenen, wanneer dit echt nodig is.

De LOTUSkring verzorgt optredens voor EHBO-verenigingen, Rode Kruis afdelingen, Bedrijven, Scholen, Brandweerkorpsen, Kaderopleidingen, Bedrijfshulpverlening, enz.
Grote rampenoefeningen vinden plaats na goede samenspraak en overleg met brandweer, politie, ambulance en GGD, GHOR, SIGMA.

Bent u op zoek naar LOTUS slachtoffers?

LOTUSkring Tilburg heeft een uniek en gebruiksvriendelijk aanvraagsysteem ontwikkeld. Hiermee kunt u in een handomdraai LOTUS slachtoffers aanvragen voor uw evenement.

LOTUSslachtoffers aanvragen